Triple X
Investment Management

Triple X Investment Management B.V. is op 27 december 2016 opgericht en biedt verschillende fondsen met een excellente balans tussen een hoog rendement en een beheerst risico.


Triple X Investment Management hanteert de volgende uitgangspunten:


No Cure No Pay

Indien er geen rendement voor u wordt behaald, dan wordt er ook geen performance fee berekend. 
Er is nooit sprake van een vaste management fee, instap- dan wel uitstapkosten.


Volledige Controle voor de Investeerder

U houdt ten alle tijde de volledige en directe controle over uw vermogen. Er is géén lock up periode: u kunt iedere maand het belegd vermogen (of een deel hiervan) opnemen zonder kosten. U kunt ook iedere maand bijstorten.


Performance fee

Een performance fee wordt alleen in rekening gebracht indien er rendement is behaald; de fee bedraagt een percentage van het rendement volgens onderstaande staffel: 

• rendement tussen 0 en 10%: performance fee is 10%

• rendement tussen 10 en 20%: performance fee is 20%

• rendement meer dan 20%: performance fee is 30%


High Watermark

Indien in een vorige periode verlies is gemaakt, dan wordt géén performance fee in rekening gebracht, zolang het eerdere verlies nog niet is goedgemaakt.


Frangle™ Beleggingsmodel

In haar fondsen belegt Triple X Investment Management volgens het in-huis ontwikkelde Frangle™ Beleggingsmodel.Triple X IM - eXXXcellent Investment Management                                                   © XXXIM 2017